Album

Album ảnh dự thi sao nhí 2016 của bé

 • 1 Mỗi năm, Mẹ đều đưa các con đi chụp ảnh để lưu niệm những khoảnh khắc của từng độ tuổi, vì thời gian đã qua không bao giờ quay lại.
  Mỗi năm, Mẹ đều đưa các con đi chụp ảnh để lưu niệm những khoảnh khắc của từng độ tuổi, vì thời gian đã qua không bao giờ quay lại.

 • 2 Mỗi năm, Mẹ đều đưa các con đi chụp ảnh để lưu niệm những khoảnh khắc của từng độ tuổi, vì thời gian đã qua không bao giờ quay lại.
  Mỗi năm, Mẹ đều đưa các con đi chụp ảnh để lưu niệm những khoảnh khắc của từng độ tuổi, vì thời gian đã qua không bao giờ quay lại.

 • 3 Mỗi năm, Mẹ đều đưa các con đi chụp ảnh để lưu niệm những khoảnh khắc của từng độ tuổi, vì thời gian đã qua không bao giờ quay lại.
  Mỗi năm, Mẹ đều đưa các con đi chụp ảnh để lưu niệm những khoảnh khắc của từng độ tuổi, vì thời gian đã qua không bao giờ quay lại.

 • 4 Con trai HÀ THIỆN NHÂN xin KÍNH CHÀO các Cô Chú, các ANH CHỊ và Các BẠN!
  Con trai HÀ THIỆN NHÂN xin KÍNH CHÀO các Cô Chú, các ANH CHỊ và Các BẠN!

 • 5 Con không chuyên nghiệp nhưng con tự diễn người mẫu rất chuyên.
  Con không chuyên nghiệp nhưng con tự diễn người mẫu rất chuyên.

 • 6 bé Hà Thiện Nhân
  bé Hà Thiện Nhân

Bình luận

Bình luận