Album

Album ảnh dự thi sao nhí 2016 của bé

 • 1 Bé Vinh Sơn đọc báo cùng Bố
  Bé Vinh Sơn đọc báo cùng Bố

 • 2 Bé Vinh Sơn lần đầu được tắm biển
  Bé Vinh Sơn lần đầu được tắm biển

 • 3 Bé đang tập làm thủ món
  Bé đang tập làm thủ món

 • 4 Bé cười mỉm chi mỗi khi thức dậy
  Bé cười mỉm chi mỗi khi thức dậy

 • 5 Bé được Mẹ đưa tay bế đi chơi
  Bé được Mẹ đưa tay bế đi chơi

Bình luận

Bình luận