Album

Album ảnh dự thi sao nhí 2016 của bé

 • 1 Hồng Phúc - Hồng ĐứcCô chú vote cho con thật nhiều nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều.
  Hồng Phúc - Hồng ĐứcCô chú vote cho con thật nhiều nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều.

 • 2 Hồng Phúc - Hồng Đức
Cô chú vote cho con thật nhiều nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều.
  Hồng Phúc - Hồng Đức Cô chú vote cho con thật nhiều nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều.

 • 3 Hồng Phúc - Hồng Đức
Cô chú vote cho con thật nhiều nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều.
  Hồng Phúc - Hồng Đức Cô chú vote cho con thật nhiều nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều.

 • 4 Hồng Phúc - Hồng Đức
Cô chú vote cho con thật nhiều nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều.
  Hồng Phúc - Hồng Đức Cô chú vote cho con thật nhiều nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều.

 • 5 Hồng Phúc - Hồng Đức
Cô chú vote cho con thật nhiều nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều.
  Hồng Phúc - Hồng Đức Cô chú vote cho con thật nhiều nhé ạ. Yêu cả nhà nhiều.

Bình luận

Bình luận
 • Trần Dương Bảo Khang
  13/11/2016 12:56:26

  Sinh đôi thấy 2 bé này là ok nhất

  Mẹ Bo Ben
  15/02/2017 21:09:41

  2 con cám ơn chú nhiều ạ. 2 con đã may mắn đạt giải nhất rồi. Chú đón xem Gala nhé ^^