Album

Album ảnh dự thi sao nhí 2016 của bé

 • 1 Bố mua kính cho con đấy! Sành điệu quá đi
  Bố mua kính cho con đấy! Sành điệu quá đi

 • 2 Nhìn thẳng vào ống kính
1.. 2.. 3.. cười nào
  Nhìn thẳng vào ống kính 1.. 2.. 3.. cười nào

 • 3 Con buồn.. hiu hiu...
  Con buồn.. hiu hiu...

 • 4 Xúm xính làm duyêb
  Xúm xính làm duyêb

 • 5 Chu mỏ..
Ngầu chưa nè
  Chu mỏ.. Ngầu chưa nè

Bình luận

Bình luận
 • Phương Chi
  25/06/2016 10:07:15

  chúc bé mau lớn