Album

Album ảnh dự thi sao nhí 2016 của bé

 • 1 bé Lại Hoàng Kim Sơn
  bé Lại Hoàng Kim Sơn

 • 2 bé Lại Hoàng Kim Sơn
  bé Lại Hoàng Kim Sơn

 • 3 bé Lại Hoàng Kim Sơn
  bé Lại Hoàng Kim Sơn

 • 4 Kim Sơn rất thích làm người mẫu trước ống kính , đi đâu cũng muốn chụp hình nè
  Kim Sơn rất thích làm người mẫu trước ống kính , đi đâu cũng muốn chụp hình nè

 • 5 bé Lại Hoàng Kim Sơn
  bé Lại Hoàng Kim Sơn

 • 6 bé Lại Hoàng Kim Sơn
  bé Lại Hoàng Kim Sơn

 • 7 bé Lại Hoàng Kim Sơn
  bé Lại Hoàng Kim Sơn

Bình luận

Bình luận
 • hữu khang
  17/12/2016 08:54:28

  chất quá con trai cố lên

 • 8 Mén Ngân Chi
  16/11/2016 15:12:24

  Phong cách quá, yêu con

 • Anh Thư Nguyễn
  16/11/2016 11:23:32

  Iu ..iu... con trai nhiều nè

 • Suri Phương Anh
  11/01/2016 13:55:41

  Yêu em Kim Sơn quá ... Moaz moaz...

  Phuong trang
  17/12/2016 09:43:58

  Nhìn phong cánh quá con trai. Moa...moa..

  Hiền Lê
  15/01/2016 17:42:16

  Yeu quá