Album

Album ảnh dự thi sao nhí 2016 của bé

 • 1 Mẹ ra đây cùng con đi! Sóng không nuốt mình đâu mẹ.
  Mẹ ra đây cùng con đi! Sóng không nuốt mình đâu mẹ.

 • 2 Thế này đã đủ ngầu chưa mẹ?
  Thế này đã đủ ngầu chưa mẹ?

 • 3 Lớn lên con làm má sơ mẹ nhé!
  Lớn lên con làm má sơ mẹ nhé!

 • 4 Haizo! Chuẩn bị tắm biển thôi mẹ!
  Haizo! Chuẩn bị tắm biển thôi mẹ!

 • 5 Hãy sống ngây thơ như trẻ nhỏ.
  Hãy sống ngây thơ như trẻ nhỏ.

Bình luận

Bình luận