Album

Album ảnh dự thi sao nhí 2016 của bé

 • 1 Mẹ cho con thi với tiêu chí vui là chínhNhưng vẫn muốn cô chú ủng hộ cho con nè😊😊
  Mẹ cho con thi với tiêu chí vui là chínhNhưng vẫn muốn cô chú ủng hộ cho con nè😊😊

 • 2 Mẹ cho con thi với tiêu chí vui là chính
Nhưng vẫn muốn cô chú ủng hộ cho con nè
😊😊
  Mẹ cho con thi với tiêu chí vui là chính Nhưng vẫn muốn cô chú ủng hộ cho con nè 😊😊

 • 3 Mẹ cho con thi với tiêu chí vui là chính
Nhưng vẫn muốn cô chú ủng hộ cho con nè
😊😊
  Mẹ cho con thi với tiêu chí vui là chính Nhưng vẫn muốn cô chú ủng hộ cho con nè 😊😊

 • 4 Mẹ cho con thi với tiêu chí vui là chính
Nhưng vẫn muốn cô chú ủng hộ cho con nè
😊😊
  Mẹ cho con thi với tiêu chí vui là chính Nhưng vẫn muốn cô chú ủng hộ cho con nè 😊😊

 • 5 Mẹ cho con thi với tiêu chí vui là chính
Nhưng vẫn muốn cô chú ủng hộ cho con nè
😊😊
  Mẹ cho con thi với tiêu chí vui là chính Nhưng vẫn muốn cô chú ủng hộ cho con nè 😊😊

Bình luận

Bình luận
 • Haru
  17/11/2016 02:40:36

  Bé dễ thương 😍😍