Album

Album ảnh dự thi sao nhí 2016 của bé

 • 1 bé Phương Kiến Đạt
  bé Phương Kiến Đạt

 • 2 bé Phương Kiến Đạt
  bé Phương Kiến Đạt

 • 3 bé Phương Kiến Đạt
  bé Phương Kiến Đạt

 • 4 bé Phương Kiến Đạt
  bé Phương Kiến Đạt

 • 5 bé Phương Kiến Đạt
  bé Phương Kiến Đạt

 • 6 bé Phương Kiến Đạt
  bé Phương Kiến Đạt

 • 7 bé Phương Kiến Đạt
  bé Phương Kiến Đạt

 • 8 bé Phương Kiến Đạt
  bé Phương Kiến Đạt

 • 9 bé Phương Kiến Đạt
  bé Phương Kiến Đạt

Bình luận

Bình luận
 • Kim Tham
  07/11/2016 11:28:09

  Boy nhà ai cưng quá vậy

 • Du
  07/11/2016 09:52:50

  Co len Co len !!!!!

 • Thao
  24/10/2016 12:53:13

  Bé đáng yêu quá ak 😍😍😍😍

  Cherry Nguyen
  25/10/2016 19:53:12

  Bé cảm ơn Cô :)))

 • Sy Minh
  23/10/2016 09:45:38

  Con trai cute

  Cherry Nguyen
  24/10/2016 12:56:18

  Bé cảm ơn Cô 😘